Výkonnejší intercooler pre Fiestu MK7 ST180

Tento zdokonalený intercoolerový kit pre Fiestu MK7 ST180 je priamou náhradou originálneho/pôvodného intercooleru bez potreby odstránenia alebo orezania akejkoľvek časti. K inštalácii je potrebné len pôvodné tlakové potrubie a vzduchové hadice. Spolu s využitím všetkého dostupného priestoru a vďaka výmene pôvodného 50mm hrubého jadra za nové 70mm bolo dosiahnuté zvýšenie výkonu.

Vďaka rôznym výhodám, ktoré sú dosiahnuteľné použitím rôznych dizajnov jadra sme sa rozhodli vyskúšať všetky  intercoolerové jadrá dostupné na trhu. Ako už mnohokrát predtým, boli sme milo prekvapení výsledkami, keďže mnohí očakávajú, že jadrá s dizajnom tyčka/tanier prekonajú jadrá s dizajnom trubica/rebrovanie v schopnosti prenosu tepla a preto akceptujú značný nárast hmotnosti, ktorý môže byť pri použití tohto jadra dosiahnutý.

Hlavným dôvodom pre potrebu vylepšenia intercooleru je zníženie vstupnej teploty pretože priamo ovplyvňuje výkon motora. Spôsobuje to najmä fakt, že množstvo výkonu je relatívne v porovnaní s hustotou vzduchu, a hustota je priamo závislá na teplote, tlaku a objeme. Pre daný turbom poháňaný motor, kde charakteristiky a špecifikácie  ako vstupná teplota ostali nezmenené, existuje overený vzorec ako vyrátať vzťah medzi vyprodukovaným výkonom a vstupnou teplotou.
V skutočnosti straty na výkone vďaka teplote môžu byť väčšie. Mnoho systémov riadenia motora sa budú snažiť redukovať výkon práve kvôli zvýšenej teplote aby zabránili poškodeniu súčastí motora alebo motora samotného.

Vplyv zvyšujúcej sa teploty na výkon

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť ako dochádza k strate výkonu/sily  pri 200HP motore. Vylepšením intercoolera môže byť táto strata výkonu obnovená.

Vstupná Teplota (°C) Výkonnostná strata v % Ukážkový vplyv na výkon (bhp)
20 0% 200
40 -3,5% 193
60 -7% 186
80 -10% 180
100 -13% 174

 

Pri ST180 boli ostatné premenné ako tlak a objem v rovnici hustoty vzduchu kritické najmä preto, že rôzne intercoolerové jadrá poskytovali odlišné zníženia tlaku. Po preštudovaní testovacích dát a skúšok sme zistili, že dizajn jadra trubica/rebrovanie sa skvele osvedčil na oboch skupinách áut teda na upravovaných ale aj neupravovaných. Ešte aj na štandardnom aute pre ktoré bol OEM intercooler navrhnutý sme zdvihli výkon o +5 hp, ale u prekalibrovaných ECU vozidiel dokázal vylepšený intercooler zvýšiť výkon o +13hp a 27ft/lb krútiaceho momentu.