Katalóg pripravujeme

Vyžiadať cenovú ponuku

Čo je to chiptuning

Tak ako je vaše telo riadené hlavou, alebo váš počítač mikroprocesorom, je aj motor vášho auta ovládaný riadiacou jednotkou. Riadiaca jednotka motora (ECU – Engine Control Unit) je  malý počítač ktorý riadi chod motora vášho auta.

Táto jednotka má svoje srdce – elektronický čip („chip“ alebo mikroprocesor). Ten obsahuje pamäť, dáta a program (softvér), pomocou ktorých v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo signálov z motora.

Na základe týchto údajov riadi všetky základné funkcie motora. Vstrekovanie paliva, nastavenie zapaľovania, reguláciu otáčok, reguláciu plniaceho tlaku, lambda reguláciu alebo kontrolu emisií.

Chiptuning je optimalizácia parametrov a softvéru riadiacej jednotky motora. Zmenou údajov v čipe riadiacej jednotky sa zvýši výkon a krútiaci moment až o 40% a spotreba automobilu sa môže znížiť až o 15%.

Výrobcovia musia pri vývoji riadiacich jednotiek robiť veľa kompromisov. Sú nútení dodržiavať zákonné normy o výfukových plynoch a vozidlo musí mať najnižšiu možnú spotrebu paliva.

V jednotlivých krajinách musia zohľadňovať rozdiely v kvalite paliva, emisie výfukových plynov, predĺženie servisných intervalov a samozrejme aj finančné dôvody ako sú napr. poistné triedy.

Sériová riadiaca jednotka automobilového výrobcu je vždy iba kompromis. Jej riadiace funkcie sú navrhované s rezervou. Schopnosti motora využívajú väčšinou iba na 50 až 60%.

Dnes už všetci výrobcovia ponúkajú mechanicky totožné motory s takmer rovnakou stavbou a rôznymi výkonnostnými variantmi. Silnejšia a drahšia výkonnostná verzia mechanicky takmer totožných motorov je často realizovaná iba zmeneným softvérom v riadiacej jednotke.

Úpravou softvéru riadiacej jednotky sme schopní plne využiť celý potenciál motora. Zvýšiť jeho výkon a krútiaci moment a zároveň znížiť spotrebu. To všetko bez poškodenia a zníženia jeho životnosti.

Vyberte si MTE

Chiptuningom od nás získate vyvážený prírastok výkonu a krútiaceho momentu,  predovšetkým v nižšej a strednej oblasti otáčok. Emisie výfukových plynov zostanú nezmenené.

Na základe vyššieho krútiaceho momentu pri čiastočnej záťaži klesne aj spotreba paliva cca. o pol litra na sto kilometrov. Lepší priebeh krútiaceho momentu vám padne vhod aj v prípade ak chcete použiť vaše vozidlo na ťahanie prívesu.

Garantujeme vám bezchybný tuningový softvér. Pri servisných prácach v špecializovaných dielňach a pri diagnostike sa správa dokonale neutrálne a nezmenene ako v sériovom stave. Samozrejme nezmenené zostanú aj všetky núdzové programy, celá diagnostika vozidla, ale aj intervaly údržby ako pri sériovom vozidle.

Náš tuningový softvér je založený na vašom vlastnom originálnom softvéri. Preto sa pri diagnostike vozidla aj hlási so správnym identifikačným číslom vozidla, originálnym číslom motora, správnou verziou prevodovky, všetkými originálnymi kódmi vybavenia ako aj všetkými ostatnými správnymi špecifikáciami vozidla.

Rozhodnite sa pre kvalitu

Naším cieľom je zvýšiť vývoj sily a krútiaci moment v celom rozsahu otáčok. Práve pri turbodieselových motoroch budete mať po optimalizácii pocit, že sedíte vo vyššej triede automobilu. Krútiaci moment je základom pre optimalizáciu.

Zvýšenie krútiaceho momentu nie len v oblasti plnej záťaže, ale hlavne pri nižších a stredných otáčkach v spojení s nárastom výkonu v plnom rozsahu umožnia motoru oveľa lepšie reagovať na pohyb plynového pedálu. Auto bude dynamickejšie a pružnejšie.

Nepríjemné výkonnostné diery a zaváhania po stlačení pedálu budú minulosťou. S našim chiptuningom si postavíte auto, aké ste si vždy chceli kúpiť.

S chiptuningom bezpečnejšie

Hlavnou výhodou je lepšia odozva plynového pedálu, razantnejšia reakcia motora a posunutie nástupu krútiaceho momentu na nižšie otáčky. Tieto výhody pocítite hlavne pri predbiehaní či pri rôznych krízových situáciách, kedy sa vyplatí mať prudšie reakcie a výkon. Podobný pocit sa dá zažiť aj v sériovom automobile bez chiptuningu, avšak iba pri drahších modeloch.

Pri nachipovaní riadiacej jednotky sa veľký dôraz kladie na životnosť motora a komponentov ako je spojka, prevodovka a ďalšie časti automobilu. Úpravy ktoré ponúkame sú otestované a nastavené tak, že nedochádza k ničeniu motora. Neprejavia sa žiadne nežiadúce vplyvy, ako je napr. spotreba alebo zvýšené emisné limity.

Ponúkame aj možnosť úplne bezproblémového spätného uvedenia do sériového stavu. Podľa vašej riadiacej jednotky sme schopní vám vydať nezmenený originálny čip. Na výrobu tuningových čipov používame identické polotovary. Všetky vozidlá mladšieho dátumu si dokonca svoj originálny čip ponechajú v riadiacej jednotke. Softvér sa tak môže  optimalizovať bez výmeny čipu.

Vaše vozidlo môže byť po predchádzajúcej dohode termínu spätne uvedené do sériového stavu. Celá výmena, napr. kvôli predaju vozidla, trvá cca. jednu hodinu a je samozrejme bezplatná.