Čo je to riadiaca jednotka

Tak ako je vaše telo riadené hlavou, alebo váš počítač mikroprocesorom, je aj motor vášho auta ovládaný riadiacou jednotkou. Riadiaca jednotka motora (ECU – Engine Central Unit) je malý počítač ktorý riadi chod motora vášho auta.

Dnešné moderné vozidlá obsahujú stovky (niektoré až tisíce) elektronických zariadení a kilometre káblových zväzkov, nad ktorými bdejú riadiace jednotky plné digitálnej techniky.

Táto jednotka má svoje srdce – elektronický čip („chip“ alebo mikroprocesor). Ten obsahuje pamäť, dáta a program (softvér), pomocou ktorých v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo signálov z motora.

Na základe týchto údajov riadi všetky základné funkcie motora. Vstrekovanie paliva, nastavenie zapaľovania, reguláciu otáčok, reguláciu plniaceho tlaku, lambda reguláciu alebo kontrolu emisií.

Poruchy riadiacej jednotky

Riadiacu jednotku ako každé elektronické zariadenie môže postihnúť porucha. Niekedy sa dá odstrániť, no riadiaca jednotka môže byť aj nenávratne poškodená. Častokrát sa jedná o drahú záležitosť, preto je dobré poznať dôvody, ktoré poruchy riadiacich jednotiek spôsobujú.

Pri starších riadiacich jednotkách išlo hlavne o samotnú nedokonalosť výrobku, použitím menej vhodných, či menej kvalitných dielov (el. súčiastok). Problém bol aj s vysokým nabíjacím napätím, vychádzajúcim z alternátora, ktoré spôsobilo poškodenie ECU. Ďalšími príčinami môžu byť skrat na nastavovači voľnobehu, skrat v regulačnom okruhu škrtiacej klapky, skrat na EGR ventile.

Takisto poškodené zapaľovacie sviečky pri DIS systéme t.j. zapaľovanie bez rozdeľovača (elektronické zapaľovanie), ktoré následne spätne posiela veľmi vysoké napätie späť do riadiacej jednotky. Toto napätie môže dosahovať až 18-tisíc voltov a vedie k preťaženiu a následnému poškodeniu jednotky.

Opravy riadiacej jednotky

Poskytujeme služby v oblasti opráv riadiacich jednotiek motorov. Prehrávanie z jednej riadiacej jednotky do inej v prípade, ak je riadiaca jednotka poškodená v dôsledku nehody, fyzického poškodenia jednotky alebo po poškodení vplyvom skratu.

Vďaka špičkovému vybaveniu sme schopní bezpečne prehrať nielen dáta imobilizéru a zabezpečenia vozidla, ale taktiež kompletný softvér pre riadenie motora. Nie je potom nutné zháňať jednotku cez dané číslo riadiacej jednotky, ale iba typovo zhodnú verziu, ktorú ako použitú zoženiete oveľa jednoduchšie.

Klonovanie riadiacich jednotiek

Klonovaním sa vo všeobecnosti označuje proces vytvárania kópie z originálu tak, aby kópia mala presne rovnaké sotvérové parametre ako originál.

Ide vlastne o prispôsobovanie riadiacich jednotiek k vozidlu a k jeho jednotlivým výbavám. Pre správnu funkciu systémov vášho vozidla je totiž potrebné správne prispôsobenie riadiacich jednotiek. Klonovanie vám umožní korektné prispôsobenie riadiacej jednotky na mieru k jednotlivým systémom a funkciám vášho auta.

Mnohokrát dokážeme zachrániť údaje aj z extrémne poškodených riadiacich jednotiek a vytvoriť korektný klon za pomoci či už novej alebo náhradnej používanej jednotky.

Kódovanie riadiacej jednotky

Ide vlastne o prispôsobovanie riadiacich jednotiek k vozidlu a k jeho jednotlivým výbavám. Pre správnu funkciu systémov vášho vozidla je totiž potrebné správne nakódovanie riadiacich jednotiek. Kódovanie umožní korektné prispôsobenie a doladenie riadiacej jednotky na mieru k jednotlivým systémom a funkciám vášho auta.

Je to proces, ktorým sa do riadiacej jednotky vkladá päťmiestny kód slúžiaci na konfiguráciu a nastavenie riadiacej jednotky. Napríklad pri riadiacej jednotke motora sa takýmto spôsobom dá rozlíšiť a nastaviť, či bude riadiaca jednotka použitá vo vozidle s automatickou alebo manuálnou prevodovkou, či bude inštalované ABS, klimatizácia a podobne. Tieto „kódy“ pre nastavenie riadiacich jednotiek sa zostavujú podľa príručky alebo manuálu pre daný systém.

Najčastejšie požadované úpravy, ktoré vám ponúkame sú:

  • aktivácia „USA denného svietenia“ (s hlavnými svetlami svietia smerovky na cca. 20%, pri blikaní smerovky sa rozsvecujú na 100%)
  • deaktivácia signalizácie zapnutých bezpečnostných pásov
  • kódovanie a prispôsobenie navigačnej jednotky a rádia
  • aktivácia CarPlay a Android Auto
  • kódovanie a prispôsobenie prístrojovej dosky (servisné intervaly, signalizácia zapnutia bezpečnostných pásov, signalizácia výstražných hlásení)

Máte záujem?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.