Riadiaca jednotka ABS

Jedným z najdôležitejších bezpečnostných systémov auta je brzdový systém. Kvalitný brzdový systém sa postará o to, aby vozidlo bolo ovládateľné aj za extrémnych podmienok počas prudkého brzdenia. Za bežných okolností je vozidlo pri brzdení neovládateľné, keďže dochádza k zablokovaniu kolies. Funkciou ABS (Antilock Braking System) je, aby pri brzdení nedošlo k blokovaniu kolies a strate kontroly nad vozidlom.

Táto technológia aktívnej bezpečnosti vozidla bola vynájdená firmou Bosch v roku 1978. ABS sa skladá z niekoľkých častí. Riadiaca jednotka ABS alebo sa stará o to, aby brzdná sila bola na kolesá prenášaná presne podľa potreby.

ABS riadiaca jednotka spracováva signály, ktoré získavajú elektronické senzory na kolesách. Tie snímajú rýchlosť otáčanie kolies. Takto dokáže vyhodnotiť situáciu blokovania kolesa a znížiť brzdnú silu na jednotlivé kolesá. Zníženie brzdnej sily má za následok odblokovanie kolesa.

V krajných situáciách, kedy hrozí zablokovanie kolies, ABS riadiaca jednotka zvyšuje tlak v brzdovej sústave približne 15 krát za sekundu, čím zabezpečí neustále ovládanie kolies aj pri prudkom brzdení.

Problémy s riadiacou jednotkou ABS

Časté problémy riadiacej jednotky ABS sú, že nekomunikuje s vozidlom, nekomunikuje s jedným alebo viacerými snímačmi a občasná nefunkčnosť. Najčastejšie príčiny porúch tejto jednotky sú chybný senzor otáčok na kolese, chybná riadiaca jednotka ABS, poškodená alebo odpojená kabeláž a zlé nastavenie riadiacej jednotky.

Opravou riadiacej jednotky ABS  vyriešite opravu ABS systému za menej ako polovicu ceny nového alebo už používaného systému. Opravené alebo repasované moduly môžu často krát prežiť nové moduly aj vzhľadom k tomu, že výrobné chyby sú odstránené a nahradené lepšími komponentmi a materiálmi.

Čo je ESP jednotka

Elektronický stabilizačný systém (ESP – Electronic Stability Program) zaisťuje bezpečné správanie automobilu v kritických situáciách. Hlavne pri prejazdoch zákrut. Systém v priebehu jazdy vyhodnocujú niekoľko ukazovateľov ako je rýchlosť alebo natočenie volantu.

V prípade, že hrozí nebezpečenstvo šmyku, je schopný pomocou pribrzďovania jednotlivých kolies vrátiť automobil do pôvodného smeru. Väčšina automobiliek používa vo svojich vozidlách systém s označením ESP (Mercedes-Benz, Škoda, VW, Peugeot a ďalšie).

Základ ESP tvorí riadiaca jednotka, ktorá je spoločná pre ABS a ďalšie elektronické systémy, ako je rozdeľovač brzdnej sily, regulátor točivého momentu motoru a protiprešmykové systémy.

Riadiaca jednotka spracováva dáta 143 krát za sekundu, to  je každých 7 milisekúnd, takmer 30 krát rýchlejšie než človek. Pre činnosť ESP je potrebné množstvo senzorov.

Ponúkame vám opravy ESP

S nárastom počtu riadiacich jednotiek samozrejme rastie aj ich poruchovosť. Vplyvom teplotných rozdielov, vlhkosti aj starnutia senzorov dostávajú riadiace jednotky chybné informácie vo forme nesprávnych prúdov a napätí, čím sa ich funkcia môže poškodiť.

V týchto prípadoch vám autorizovaný servis spravidla poradí, aby ste si kúpili novú riadiacu jednotku, čo môže znamenať aj investíciu niekoľko tisíc eur. Pritom častokrát je možné vyriešiť úplne banálny problém opravou za zlomok tejto ceny.

Máte záujem?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.