Prístrojová doska

Prístrojová doska so stredovou konzolou tvoria najkomplexnejší celok interiéru vozidla, ktorý musí spĺňať množstvo požiadaviek na vzhľad, bezpečnosť, komfort a funkčnosť.

Panel prístrojov sa však môže poškodiť. Buď mechanickým porušením alebo neodbornou manipuláciou. Hlavne pri neodborných pokusoch o preprogramovanie prístrojovej dosky bez profesionálneho vybavenia a znalostí môže dôjsť k strate dát či funkcie displejov a budíkov.

Pri oprave u nás ušetríte

Ceny opráv prístrojového panela sú v praxi oveľa nižšie v porovnaní s nákupom napríklad aj staršej dosky a aj veľmi vážne poškodenie nemusí ešte znamenať jej definitívny koniec alebo výmenu. Odborne opravená palubná doska tak aj naďalej môže slúžiť svojmu účelu.

Sme schopní opraviť časté poruchy tachometrov a panelu prístrojov vozidiel a predísť tak nutnosti výmeny celej prístrojovej dosky za inú. Cena opravy je závislá na miere poškodenia.

Keďže s prístrojovými doskami, panelmi a tachometrami pracujeme už dlhé roky, vieme rýchlo a ekonomickejšie opraviť väčšinu ich porúch, ktoré sú v bežných servisoch schopní riešiť iba nákladnou výmenou celého prístroja.

Diagnostika a nastavenie tachometrov

Pre diagnostiku tachometrov sme vybavení najmodernejšími počítačmi určenými priamo na tieto zákroky. Tým je zaručené, že nedôjde k nevratnému poškodeniu daného zariadenia ku ktorému často dochádza u firiem, ktoré nemajú dostatočné vybavenie. Tieto poškodenia sú veľmi nákladné a časovo náročné na opravu.

Sme schopní Vám i u dovezených vozidiel zmeniť jazyk v prístrojovej doske. U vozidiel VW – ŠKODA – SEAT do češtiny, u ostatných vozidiel sú na výber ďalšie svetové jazyky.

Všetky nastavenia realizujeme podľa priania zákazníka za účelom opravy. Počítadlo kilometrov nie je štátom ciachovanou mierou, preto je s ním možné ľubovoľne manipulovať. Pokiaľ však túto skutočnosť neoznámite pri predaji vozidla, STK, EK, uplatnení záručných podmienok alebo iných zmlúv odvolávajúcich sa na stav kilometrov, dopúšťate sa trestného činu podvodu!

Máte záujem?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.