Prístrojová doska

Prístrojová doska so stredovou konzolou tvoria najkomplexnejší celok interiéru vozidla, ktorý musí spĺňať množstvo požiadaviek na vzhľad, bezpečnosť, komfort a funkčnosť.

Panel prístrojov sa však môže poškodiť. Buď mechanickým porušením alebo neodbornou manipuláciou. Hlavne pri neodborných pokusoch o preprogramovanie prístrojovej dosky bez profesionálneho vybavenia a znalostí môže dôjsť k strate dát či funkcie displejov a budíkov.

Pri oprave u nás ušetríte

Ceny opráv prístrojového panela sú v praxi oveľa nižšie v porovnaní s nákupom napríklad aj staršej dosky a aj veľmi vážne poškodenie nemusí ešte znamenať jej definitívny koniec alebo výmenu. Odborne opravená palubná doska tak aj naďalej môže slúžiť svojmu účelu.

Sme schopní opraviť časté poruchy tachometrov a panelu prístrojov vozidiel a predísť tak nutnosti výmeny celej prístrojovej dosky za inú. Cena opravy je závislá na miere poškodenia.

Keďže s prístrojovými doskami, panelmi a tachometrami pracujeme už dlhé roky, vieme rýchlo a ekonomickejšie opraviť väčšinu ich porúch, ktoré sú v bežných servisoch schopní riešiť iba nákladnou výmenou celého prístroja.

Diagnostika a nastavenie tachometrov

Pre diagnostiku tachometrov sme vybavení najmodernejšími počítačmi určenými priamo na tieto zákroky. Tým je zaručené, že nedôjde k nevratnému poškodeniu daného zariadenia ku ktorému často dochádza u firiem, ktoré nemajú dostatočné vybavenie. Tieto poškodenia sú veľmi nákladné a časovo náročné na opravu.

Sme schopní Vám i u dovezených vozidiel zmeniť jazyk v prístrojovej doske. U vozidiel VW – ŠKODA – SEAT do češtiny, u ostatných vozidiel sú na výber ďalšie svetové jazyky.

Všetky nastavenia realizujeme podľa priania zákazníka za účelom opravy. Počítadlo kilometrov nie je štátom ciachovanou mierou, preto je s ním možné ľubovoľne manipulovať. Pokiaľ však túto skutočnosť neoznámite pri predaji vozidla, STK, EK, uplatnení záručných podmienok alebo iných zmlúv odvolávajúcich sa na stav kilometrov, dopúšťate sa trestného činu podvodu!