TCU Kia Continental A2C9801920301 SIM2K-305 95440-2DAA0 - programovanie

Nepáči sa Vám radenie prevodoviek? Optimalizujeme riadiaci softvér a pohodlne naprogramujeme riadiace jednotky SIM2K-305, SIK2K-24x, CPTSH2.08.x, SIMK-341, SIMK-143, SIMK-24x, MEG17.9.21, ME(D)G17.9.8/13, TC14, TC60, TC80, MG7.9.8 a MEG17.9.12, ktoré nájdete vo vozidlách Kia a Hyundai. Či už cez tzv. BOOT alebo BENCH mód čítania a zápisu (servisný režim) alebo OBD zásuvku vozidla.

 • SIM2K-305 UDS s procesorom Infineon Tricore TC1782
 • SIK2K-24x UDS s procesorom Infineon Tricore TC1738
 • CPTSH2.08.1, CPTSH2.08.2 s procesorom Renesas SH72544
 • SIMK-341 s procesorom Infineon Tricore TC1738
 • SIMK-143 s procesorom Infineon Tricore TC1738
 • SIMK-24x s procesorom Infineon Tricore TC1738
 • SIMK-24x/341 s procesorom Infineon Tricore TC1766
 • MEG17.9.21 s procesorom Renesas SH72549
 • ME(D)G17.9.8/13 s procesorom Renesas SH72549
 • TC14 A5SR1 s procesorom Motorola MPC562
 • TC14 A6GF1 s procesorom Motorola MPC562
 • TC60, TC80, MG7.9.8/13 s procesorom Renesas SH72549
 • MG7.9.8, MEG17.9.12 s procesorom STMicroelectronics ST10F275