ADEM5 Caterpillar C4.4 3574P169PW - BENCH mód - programovanie

Opravy a testy riadiacich jednotiek sú u nás dennou praxou, no čoraz častejšie sa stretávame s požiadavkami na programovanie riadiacich jednotiek. Či už je to programovanie do základného, výrobcom daného stavu alebo rôzne modifikácie softvéru (aktivácia / deaktivácia akčných členov). Riadiacu jednotku ADEM 5 nájdete pri agregátoch a stavebných strojoch Caterpillar s motormi CAT C7, C9, C12, C13, C15, 420F2, 432F2, 440F2, …

Pri opravách sa stretávame s týmito poruchami:

  • Riadiaca jednotka nekomunikuje
  • Chybné ovládanie jednotlivých komponentov
  • Nedostatočné ovládacie napätie pre výstupné prvky
  • Stroj neštartuje
  • Poškodenie riadiacej jednotky prepätím
  • Nefunkčnosť plynového pedálu
  • Porucha vstrekovačov
  • Strata výkonu

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

Doba opravy: 4-5 pracovné dni

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.

Vo väčšine prípadov po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.