Čo je to EGR ventil?

EGR ventil (z anglického Exhaust Gas Recirculation – recirkulácia výfukových plynov) je elektronicky ovládaný ventil, ktorý slúži na prepúšťanie časti výfukových plynov (až 10%) naspäť do sacieho potrubia motora.

EGR ventil znižuje emisie oxidov dusíka, ktoré nie je schopný zlikvidovať katalyzátor. Tým, že sa zmieša časť výfukových plynov z nasávaným vzduchom, zníži sa v nasávanej zmesi obsah kyslíka a dôjde k zníženiu spaľovacej teploty a emisií škodlivých plynov. EGR ventil je otvorený podľa polohy plynového pedálu a výšky otáčok.

Nevýhody EGR

EGR síce šetrí životné prostredie, avšak následkom prepúšťania spálených plynov so sadzami a mastnotou sa tvorí v sacom potrubí karbónová masa, ktorá potrubie postupne celé zanesie. Otvor, ktorým prúdi vzduch sa zmenšuje, zanášajú sa klapky a sondy sacieho systému a postupne dochádza k jeho poruchám.

Hlavne u vznetových motorov umožňuje síce EGR zníženie produkcie oxidov dusíka, ale súčasne spôsobuje problémy s tvorbou častíc. Môže hroziť aj odtrhnutie karbónovej vrstvy a deštrukciu sacích ventilov.

Začína sa to stratou výkonu v otáčkach, trhaním, kašľaním a cukaním motora a končí väčšinou rozsvietením kontrolky palubného počítača o poruche motora. Okrem toho sa samotný ventil po 50 až 100-tisíc kilometroch musí vyčistiť alebo vymeniť, čo predstavuje čiastku rádovo niekoľko sto eur.

Reaktivácia a deaktivácia EGR ventilu

Ak máte s EGR ventilom akýkoľvek problém, je možnosť (na športové účely) váš problém vyriešiť a ventil deaktivovať. Ponúkame vám možnosť celkového odstránenia EGR ventilu z vozidla, vďaka čomu budete môcť na jeho negatívne následky raz a navždy zabudnúť.

Deaktivácia EGR ventila má dve fázy. Prvou je fyzické zaslepenie ventilu tak, aby sa spaliny viac nedostávali do sacieho potrubia.  Druhou je softvérová úprava riadiacej jednotky motora tak, aby sa nehlásila porucha a nerozsvecovala palubná kontrolka.

Opäť s EGR

V prípade ak ste si v minulosti nechali deaktivovať EGR, alebo ste kúpili vozidlo s už deaktivovaným EGR, a máte záujem ho opätovne aktivovať, aj pre vás máme riešenie. Dokážeme znova uviesť do chodu váš EGR ventil a sofvérovo upraviť riadiacu jednotku pre plnú funkčnosť tohto systému.

Čo je to SCR / Adblue systém vo vozidle

Moderné autá s dieselovými motormi sú vybavené systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR), ktorý zabezpečuje dodržiavanie noriem Euro-6. Technológia SCR sa už používa väčšinou pre obchodnú dopravu, kamióny a autobusy. Avšak majitelia osobných automobilov môžu byť prekvapení, že takýto systém je implementovaný aj v ich autách. V osobných automobiloch sa systém používa v rôznych verziách. Spoločnosť Mercedes označuje túto technológiu BlueTec, VW – BlueTDI, BMW – BluePerformace Technology.

Ako pracuje systém SCR / Adblue

Roztok AdBlue sa čerpá pod tlakom z močovinovej nádrže potrubím do močovinovej dýzy, ktorá vstrekuje dávkované množstvo roztoku do výstupného kanála. Redukčný katalyzátor podporuje chemickú reakciu NOx na neškodný dusík (N2) a H2O (voda). Účinnosť prevádzky systému je určená snímačom NOx na výstupe redukčného katalyzátora.

Majitelia s týmto systémom inštalovaným vo vozidle mávajú bežne problémy, že systém zakáže opätovné spustenie motora v prípade nedostatku roztoku Adblue v nádrži alebo v prípade zlyhania komponentov systému. Pri detekcii poruchy sa na obrazovke systému sa zobrazí správa o počte najazdených kilometrov alebo počte možných štartov. Následne je jazdná vzdialenosť len 50 km (u niektorých dokonca až 1000km). Vo väčšine prípadov je údržba alebo oprava tohto systému príliš drahá a nezodpovedá súčasnej ekonomickej realite nášho života.

Oprava, prípadná deaktivácia Adblue

Deaktivácia systému SCR umožňuje vyhnúť sa nutnosti naplnenia roztoku Adblue a blokovanie štartu, prípadne obmedzenie výkonu v dôsledku poruchy niektorých systémových komponentov bude zablokované. Pôvodná elektronika AdBlue sa zachová. Výhodou je, že systém AdBlue sa dá kedykoľvek opätovne spustiť, to znamená, že nedochádza k žiadnej fyzickej demontáži systému z vozidla.

V súčasnej dobe naša firma ponúka testované riešenia na systém vo vozidlách (osobných, nákladných, autobusoch a poľnohospodárskych strojoch) BMW, Mercedes Benz, PSA, Renault, Dacia, Mazda, Ford, Mitsubishi, Nissan, Opel, Land Rover, Jeep, VW, Audi, Seat, Škoda, DAF, Iveco, Man, Mercedes Truck, Scania, Volvo Truck, Alexander Dennis, BMC, Case, Claas, Deutz, FAW, Fendt, JCB, John Deere, Massey Ferguson, Solaris, Steyr, Valtra a mnoho ďalších.

Reaktivácia a Deaktivácia Štart-Stop systému

Čoraz bežnejšia technológia určená na zníženie emisií a úsporu paliva. Ale aký vplyv má na životnosť motora?

Technológia ŠTART-STOP

Je to systém implementovaný na väčšine moderných automobilov, ktorý zastaví motor, keď je vozidlo v pokoji, aby sa znížila spotreba paliva a emisie. Motor sa znova spustí, keď je spojka zošliapnutá alebo je uvoľnený brzdový pedál.

Efektívna deaktivácia

Každý vie, že niekedy systém Štart-Stop môže byť veľmi nepríjemný, pretože vždy, keď motor beží, tak ho riadiaca jednotka za určitých podmienok vypne. S našou deaktiváciou Štart-Stop systému je funkcia dočasne neaktívna, ako pri stlačení tlačidla (u niektorý typov aj trvalá). Vozidlo sa bude stále správať ako „bežné“ vozidlo.

Máte záujem?

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.