SAM modul je v automobilovej elektronike modul riadenia karosérie alebo „počítač karosérie“, všeobecný pojem pre elektronickú riadiacu jednotku zodpovednú za monitorovanie a napájanie riadiacich jednotiek v karosérii vozidla. V našom prípade ide o predný SAM modul, ktorý nájdete vo vozidlách Mercedes Benz triedy E.

Modul bol poškodený prepolovaním pripojenej nabíjačky na batériu vozidla. Na vozidle vznikla rozsiahla škoda vo viacerých moduloch.

Doba opravy: 3-5 pracovné dni

Po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.