U konkrétneho ABS modulu ide o bežnú chybu týkajúcu sa motora čerpadla.

S chybovým kódom C2116 sa u rôznych diagnostík stretnete s mnohými výkladmi:

  • Abnormalita napájacieho napätia v motore čerpadla
  • Porucha napätia motora čerpadla
  • Nízke napätie motora čerpadla

Modul sa môže poškodiť prepolovaním pripojenej nabíjačky na batériu vozidla, prepätím alebo opotrebovaním motora čerpadla.

Doba opravy: 2-4 pracovné dni

Po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.