Modul FRM3R BMW - základná doska

Často sa stáva, že po vybití batérie alebo jej výmene ostáva modul FRM3 nefunkčný. Taktiež môže zlyhať pri štarte, pri kódovaní, programovaní alebo dokonca pri čítaní chybových kódov s originálnou diagnostikou BMW / Mini. Väčšinou ide o stratu kalibračných a identifikačných údajov v procesore 9s12XEQ384 s maskou 3M25J.

Modul FRM3 nájdete v osobných automobiloch BMW E70, E71, E72, E81, E82, E84, E87, E89, E90, E91, E92, E93 a Mini R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61.

Príznaky zlyhania týchto jednotiek:

 • Predné svetlomety zostávajú zapnuté, nedajú sa vypnúť
 • Zadné svetlá zostávajú zapnuté, nedajú sa vypnúť
 • Nefungujú diaľkové a výstražné svetlá
 • Nezobrazujú sa jednotlivé kontrolky na tachometri
 • Nefungujú interiérové svetlá
 • Nefunguje centrálne zamykanie
 • Elektrické okná nefungujú, alebo ich otvoríte, ale nie vždy ich zatvoríte
 • Nefunguje panoramatické strešné okno
 • Modul FRM3 nekomunikuje s palubnou sieťou vozidla a diagnostikou
 • Nefunguje ventilátor – klimatizácia / kúrenie
 • Kontrolka pre servis trvalo svieti na prístrojovej doske
 • V prípade kabrioletu sa strecha neotvára ani nezatvára

Bežné chybové kódy (DTC):

 • 497F, A3B4, A3C1, E72B, E72C

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

S týmito poruchami sa stretávame aj u modulov s číslom: 9241005, 9224595, 9249083, 9263800, 9240530, 9230447, 9230448, 9241007, 9249081, 9249080, 9240527, 9224593, 9241002, 9230451, 9263797, 9224592, 9224594, 9224589, 9230454, 9224589, 9251487, 9263794, 9240523, 9224588, 9251486, 9249084, 9224618, 9230432, 9230433, 9224616, 9224617, 9263803, 9240533, 9224598, 92230445, 9390491, 9340339, 9308371, 9286887, 9263803, 9159808, 9153779, 9146058, 6827064, 9263801, 9224592, 9340333, 9230453, 9240527, 9390484, 9249081, 9241007, 9225496, 9269830, 61359240533, 61359241008, 61359230445, 61359224598, 61359308371, 61359286887, 61359263803, 61359204536, 61359146058, 61359263801, 61359249083, 61359240530, 61359249082, 61359230446, 61359230438, 61359224618, 61359240528, 61359224593, 61359249084, 61359241004, 61359224592, 61359340333, 61359230453, 61359240527, 61359390484, 61359197159, 61359390483, 61359340331, 61359230444, 61359241005, 61359263800, 61359241011

Doba opravy: 3-5 pracovné dni

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.

Vo väčšine prípadov po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.

Pomocou účinnej opravy riadiacich jednotiek prispievame k ochrane životného prostredia. Naše odborné znalosti nám umožňujú obnoviť plnú funkčnosť chybných dielov a šetriť cenné zdroje.

Spoločne tvoríme budúcnosť prostredníctvom udržateľnej regenerácie.