Mercedes Benz CPC3 moduly

V nákladných vozidlách značky Mercedes, jednotka CPC3 plní veľmi dôležitú úlohu. Vypočítava rôzne riadiace faktory relevantné pre jazdný cyklus pre funkcie, ako sú: tempomat, obmedzovač otáčok, asistent riadenia, motorová brzda, riadenie teploty chladiacej kvapaliny atď. Komunikuje so senzormi a riadiacimi jednotkami v rámci celého vozidla, riadiacou jednotkou riadenia motora (MCM), riadiacou jednotkou prevodovky (TCM), riadiacou jednotkou združeného prístroja, riadiacou jednotkou centrálnej brány (CGW) a ďalšími. Ak sa CPC3 pokazí, pravdepodobne vaše vozidlo nenaštartuje, alebo naštartuje v núdzovom režime. Veľmi dobre vieme, že toto je najhoršia situácia, čo sa môže stať v dopravnom priemysle. Prioritou je čo najrýchlejšie vrátiť kamión na cestu.

Ak dôjde k poruche CPC3, existuje len málo možností, ako môžete problém vyriešiť:

  1. Môžete sa pokúsiť opraviť ho sami. To vám neodporúčame, nakoľko je to technologicky náročné. Zo skúseností vieme, že po neodbornom zásahu dôjde k nenávratnému poškodeniu procesora a strate dát. Opravu môžete zveriť nám, skúsenému špecialistovi na opravy týchto typov jednotiek.
  2. Kúpiť nový modul od dílera Mercedes-Benz a nahradiť ho. Nový modul CPC3 je veľmi drahý a niekedy, čo sa týka času nedostupný.
  3. Urobiť zálohu dát procesora a pamätí chybnej (poškodenej) riadiacej jednotky CPC3. Kúpiť si použitý CPC3 s rovnakým hardvérovým číslom a zapísať zálohované dáta (urobiť tkz. klon). Aj takúto možnosť ponúkame, a to bez otvárania CPC3 modulu!

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.