Programing and Repair Scania COO7 coordinator

V nákladných vozidlách značky Scania, jednotka COO7 funguje ako brána (gateway). To znamená, že riadiaca jednotka koordinátora zhromažďuje informácie o činnostiach vodiča a distribuuje informácie iným riadiacim jednotkám prostredníctvom siete CAN. Informácie sa zhromažďujú z prepínačov a senzorov, ale aj z iných jednotiek.

Hardvér COO7 je rovnaký tak pre nákladné autá, ako aj pre autobusy. Softvér sa však môže líšiť v závislosti od špecifikovaných podmienok a požiadaviek. Okrem toho môže byť koordinátor vystavený drsnému elektrickému prostrediu, veľkým teplotným zmenám, vysokej vlhkosti a vibráciám. Musí pracovať aj v tomto drsnom prostredí, preto je skonštruovaný podľa najvyšších automobilových štandardov. Koordinátor COO7 je dôležitým prvkom systému nákladných vozidiel. Ak sa pokazí, pravdepodobne vaše vozidlo nenaštartuje, alebo naštartuje v núdzovom režime. Veľmi dobre vieme, že toto je najhoršia situácia, ktorá sa môže stať v dopravnom priemysle. Prioritou je čo najrýchlejšie vrátiť kamión na cestu.

Ak dôjde k poruche COO7, existuje len málo možností, ako môžete problém vyriešiť:

  1. Môžete sa pokúsiť opraviť ho sami. To vám neodporúčame, nakoľko je to technologicky náročné. Zo skúseností vieme, že po neodbornom zásahu dôjde k nenávratnému poškodeniu procesora a strate dát. Opravu môžete zveriť nám, skúsenému špecialistovi na opravy týchto typov jednotiek.
  2. Kúpiť nový modul od dílera Scania a nahradiť ho. Nový modul COO7 je veľmi drahý a niekedy, čo sa týka času nedostupný.
  3. Urobiť zálohu dát procesora a pamätí chybnej (poškodenej) riadiacej jednotky COO7. Kúpiť si použitý COO7 s rovnakým hardvérovým číslom a zapísať zálohované dáta (urobiť tkz. klon). Aj takúto možnosť ponúkame!

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.