Pozvánka: Subaru STILCAR Cassovia Race 10.5.2015

Srdečne Vás pozývame na tretie podujatie MTE CUP 2015, Subaru STILCAR Cassovia Race, ktoré sa uskutoční 10. mája 2015. Tešíme sa na Vás !

Časový harmonogram:

07:00 – 09:00 Administratívne a technické preberanie – servisné parkovisko
07:15 – 09:15 Obhliadka trate
09:30 Rozprava – servisné parkovisko
10:00 Štart do prvej súťažnej jazdy
16:00 Predbežná záverečná klasifikácia
16:30 Odovzdávanie cien – pred halou Cassosport

Vypísané kategórie MTE CUP 2015 :

PD1 do 1300 cm3
PD2 od 1301 cm3 do 1600 cm3
PD3 od 1601 cm3 do 2000 cm3
PD4 nad 2001 cm3
PD5 do 1400 cm3 zadný náhon
PD6 od 1401 cm3 zadný náhon
PD7 ženy bez objemových rozdielov
PD8 juniori bez objemových rozdielov

Vypísané kategórie MSR SLALOM 2015 :

S1 do 1400 cm3
S2 od 1401 cm3 do 1600 cm3
S3 od 1601 cm3 do 2000 cm3
S4 nad 2001 cm3
Ženy bez objemových rozdielov
Junior bez objemových rozdielov