ECU MSD81 BMWX6 7592080 5WK93724 - detail

Bežné poruchy s ktorými sa stretávame pri jednotkách MSD81, výpadky / nefunkčnosť vstrekovania a zapaľovania. Pokiaľ oprava riadiacej jednotky spočíva len vo výmene poškodených súčiastok, je táto oprava k ničomu. Naše riešenia vrátane efektívnej ochrany, zabezpečí, aby sa tieto chyby už neopakovali!

Zásadné problémy začínajú v nasledujúcich situáciách:

 • v prípade ak odpojíte za chodu motora zapaľovací modul
 • v prípade ak odpojíte za chodu motora vstrekovač
 • v prípade ak odpojíte a zapojíte riadiacu jednotku motora, bez odpojenia batérie
 • v prípade ak je slabá batéria a pokúsite sa vozidlo naštartovať
 • v prípade ak sa poškodí zapaľovací modul
 • v prípade ak sa poškodí vstrekovač
 • v prípade ak sa poškodí kabeláž od riadiacej jednotky k zapaľovacím modulom alebo vstrekovačom

Najčastejšie poruchy:

 • porucha vstrekovačov 1, 2, 3
 • porucha vstrekovačov 4, 5, 6
 • interná chyba DME
 • porucha zapaľovania na valci 1-6
 • porucha zapaľovania na niektorých valcoch

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

Doba opravy: 3-5 pracovné dni

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.

Vo väčšine prípadov po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.