Bosch 0538201201 Rexroth BODAS RC6-9/20 - štítok

Riadiace jednotky Bosch Rexroth BODAS RC sa používajú pre programovateľné ovládanie proporcionálnych solenoidov a ďalších spínacích funkcií. Môžu sa preto používať na jednoduché ale aj zložité riadenie v otvorenej alebo uzavretej slučke, napr. pre hydrostatické pohony chodu, pracovnú hydrauliku alebo riadenie prevodov v mobilných pracovných strojoch ako sú napr. vysokozdvižné vozíky.

Problémy, ktoré môžu nastať:

  • Núdzový režim stroja
  • Úplná nefunkčnosť riadiacej jednotky spôsobená prepätím
  • Chyby komunikácie CAN-BUS
  • Poruchy ovládania jednotlivých solenoidov

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

V praxi sa používajú aj riadiace jednotky: BODAS RC4-6, RC8-8, RC12-8, kde prvá číslica je počet proporcionálnych výstupov a druhá počet spínaných výstupov

Doba opravy: 3-5 pracovné dni

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.

Vo väčšine prípadov po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.