Oprava riadiacej jednotky automatickej prevodovky OP5 RET2 SCANIA 1932120

Oprava poškodenej riadiacej jednotky OPC5/RET2 1932120 1878706 automatickej prevodovky, ktorú nájdete v ťahačoch Scania

  • výpadky komunikácie
  • prípadne úplná nefunkčnosť
  • automatická prevodovka neradí – núdzový režim chyby
  • chyba CAN-BUS, nefunkčnosť jednotlivých