PSM modul MB A0004461746 VDO A2C53256063 - otvorený

Riadiaci modul PSM (Parameterizable special module) nájdete v nákladných vozidlách Mercedes-Benz modelových radách 932, 963 a 964. Plní veľmi dôležitú úlohu, je integrovaný do celkovej siete vozidla prostredníctvom zbernice CAN.

Základné funkcie modulu:

  • Úplný prístup k údajom z celého systému CAN vozidla umožňuje realizáciu viacerých aplikácií s minimom ďalších hardvérových komponentov
  • Viaceré funkcie sa vykonávajú bez prídavných riadiacich jednotiek. Je potrebné ich len parametrizovať
  • Rôzne funkcie sú k dispozícii z výroby ako predpripravené aplikácie. Tie sa môžu individuálne prispôsobiť (parametrizácia) na príslušné použitie vo vozidle
  • Poskytuje funkcie, ktoré sú podľa ich parametrizácie buď aktivované, alebo deaktivované

Ak sa PSM pokazí, pravdepodobne vaše vozidlo nenaštartuje, alebo naštartuje v núdzovom režime (príklad – blokovanie štartéra: modul pomocou vstupných signálov kontroluje splnené požiadavky ako sú – poloha kľúča v zapaľovaní, imobilizér, neutrálna poloha prevodovky, poloha spojky, …). Veľmi dobre vieme, že toto je najhoršia situácia, čo sa môže stať v dopravnom priemysle. Prioritou je čo najrýchlejšie vrátiť kamión na cestu.

Ak dôjde k poruche PSM, existuje len málo možností, ako môžete problém vyriešiť:

  1. Môžete sa pokúsiť o opravu sami. To vám neodporúčame, nakoľko je to technologicky náročné. Zo skúseností vieme, že po neodbornom zásahu dôjde k nenávratnému poškodeniu procesora a strate dát. Opravu môžete zveriť nám, skúsenému špecialistovi na opravy týchto typov jednotiek.
  2. Kúpiť nový modul od dílera MB a nahradiť ho. Nový modul PSM je veľmi drahý a niekedy, čo sa týka času nedostupný.
  3. Urobiť zálohu dát procesora a pamäte chybnej (poškodenej) riadiacej jednotky PSM. Kúpiť si použitú jednotku s rovnakým hardvérovým číslom a zapísať zálohované dáta (urobiť tkz. klon) Aj takúto možnosť ponúkame!

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.