EPC modul JohnDeere 6030_Premium

Ako postupovať, keď sa táto súčiastka pokazí? Modul EPC je kritickou súčasťou traktora John Deere 6030 Premium, ktorá riadi funkcie prevodovky. Ak sa táto súčiastka pokazí, môže to mať negatívny vplyv na výkon a spôsobiť poruchu traktora. Neodporúčame, aby ste sa pokúšali opravovať túto riadiacu jednotku sami, pretože to môže viesť k ďalším problémom. Nákup nového dielu môže byť dosť nákladný, preto vám vieme ponúknuť kvalifikovanú opravu. V prípade kúpi používanej riadiacej jednotky dokážeme prekopírovať pôvodné dáta do náhradného jednotky, aby ste sa vyhli ďalším nákladom na opravu stroja.

Problémy, ktoré môžu nastať:

  • Núdzový režim stroja
  • Úplná nefunkčnosť riadiacej jednotky spôsobená prepätím
  • Poruchy ovládania jednotlivých solenoidov
  • Chyba komunikácie s palubnou sieťou stroja a diagnostikou

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

S týmito poruchami sa stretávame aj u riadiacich jednotiek s číslom: AL179807, AL201413, AL175190, AL177368, AL207033, AL201461

Doba opravy: 3-5 pracovné dni

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.

Vo väčšine prípadov po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.