V prípade riadiacich jednotiek prevodoviek S-Tronic / 0B5 / DL501 je častým poškodením voda vo vnútri zástrčky (príčina je porucha ventilu pre chladenie prevodovky). To znamená, že voda, ktorá steká zvrchu po kabeláži až do konektora spôsobuje koróziu vo vnútri zástrčky. Následne toto poškodenie zapríčiňuje aj ďalšie chyby riadiacej jednotky.

Taktiež dokážeme zálohovať pôvodné dáta prevodovky a následne ich naprogramovať do náhradnej prevodovky, bez nutnosti návštevy originálneho servisu Audi z dôvodu prispôsobenia a parametrizácie prevodovky.

Doba opravy: 4-5 pracovné dni

Po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.