EBS Knorr-Bremse Volvo 0486106026

Diagnostikou sme zistili chybu komunikácie jednotky EBS so zadným modulátorom. Následnou analýzou sa nám potvrdilo, že riadiaca jednotka EBS 0486106026 negeneruje napätie pre zadný modulátor. Vo väčšine prípadov po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, ale u tejto jednotky bola potrebná aj úprava softvéru, nakoľko prepätie poškodilo aj kalibračné dáta.

Najčastejšie problémy:

  • Vnútorná chyba EBS
  • Chyba snímača otáčok
  • Nefunkčnosť ABS systému
  • Chyby komunikácie CAN-BUS

Na nami opravené riadiace jednotky sa vzťahuje ročná záruka.

Doba opravy: 3-5 pracovné dni

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.