Renault EDC16 - EDC17 - MED17
Dokážeme prepočítať poškodené kontrolné súčty (checksum) v riadiacich jednotkách Bosch určených pre Renault. Ide o tieto typy:
  • Bosch EDC16 – reset EEPROM do stavu VIRGIN, oprava poškodený blokov CRC
  • Bosch EDC17 Tricore – reset EEPROM do stavu VIRGIN, oprava poškodený blokov CRC
  • Bosch MED17 Tricore – reset EEPROM do stavu VIRGIN, oprava poškodený blokov CRC