BCM modul je v automobilovej elektronike modul riadenia karosérie alebo „počítač karosérie“, všeobecný pojem pre elektronickú riadiacu jednotku zodpovednú za monitorovanie a kontrolu rôznych elektronických doplnkov v karosérii vozidla. Ide najme o ovládanie okien, stmievanie stropného svetla, zamykanie dverí, ale aj o funkciu imobilizéra a komunikáciu medzi jednotlivými jednotkami pomocou zbernice.

V našom prípade bol modul poškodený do takej miery, že občas nepovolil štart vozidla, a pritom diagnostika chybovými kódmi smerovala na poškodenie riadiacej jednotky motora.

Tento článok bol zverejnený v kategórii Opravy so značkami