Programovanie riadiacich jednotiek Magneti Marelli bez rozoberania
Dokážeme Vám kompletne preprogramovať riadiacu jednotku motora bez jej rozoberania! Výhodné je to v prípadoch, ak ste si kúpili používanú jednotku so zárukou. Lebo pri jej otvorení o túto záruku prichádzate. Ďalším dobrým dôvodom je tesnosť krytov, riziko pri otváraní, ktoré je tu stále pri týchto úkonoch.

Klonovanie, reset alebo PIN kód

Preprogramovaním myslíme buď presnú kópiu, tkz. „KLON“, alebo úpravu jednotlivých obsahov pamätí, prípadne reset jednotky do stavu „VIRGIN“ – pripravená na programovanie v inom vozidle. U niektorých typov dokážeme dokonca vyčítať aj PIN kód. Riadiace jednotky Magneti Marelli nájdete vo vozidlách značiek Suzuki, Opel a Fiat.

Ide o tieto typy jednotiek:

SUZUKI
 • 8DS s procesorom MPC5565
 • MJD 6O2 s procesorom MPC563
OPEL
 • MJD 6JO s procesorom MPC555
 • MJD 6O2 s procesorom MPC563
 • MJD 6O3 s procesorom MPC563
FIAT
 • MJD 9DF s procesorom SPC5644
 • 8GMK s procesorom SPC564A80B4
 • IAW 9GF s procesorom SPC564A70L7
 • 8GSF s procesorom MPC5565
 • 8GSW s procesorom MPC5565
 • 8FMW s procesorom MPC5565
 • 8GMF HW03 s procesorom MPC5565
 • 8GMF HW02 s procesorom MPC5553
 • MJD 8DF s procesorom MPC5553
 • MJD 8F2 s procesorom MPC5565
 • MJD 8F3 s procesorom MPC5565
 • IAW 5SF.XX s procesorom ST10F280
 • IAW 5SF3 s procesorom ST10F280
 • IAW 5SF4 s procesorom ST10F296
 • IAW 5SF8 s procesorom ST10F296
 • IAW 5SF9 s procesorom ST10F296
 • IAW 4AF HW204 s procesorom ST10F168
 • IAW 4AF HW407 s procesorom ST10F269
 • IAW 59F <HW100 s flash pamäťou 29F200BB
 • IAW 59F HW303/HW306 s procesorom ST10F168
 • IAW 59F HW603/HW607 s procesorom ST10F269
 • IAW 5AF HW303/HW306 s procesorom ST10F168
 • IAW 5AF HW603/HW607 s procesorom ST10F269
 • IAW 5NF.T1/5NF.T9 s procesorom MC68F375
 • MJD 6JF s procesorom MPC555
 • MJD 6F3 s procesorom MPC563