Vo vozidlách sa systémy vzduchového pruženia používajú už od 50. rokov – najmä v autobusoch. Prispievali k zlepšeniu jazdného komfortu. V súčasnosti prevládajú v nákladných vozidlách a prívesoch určených na prepravu ťažkých bremien.

Výhody systémov vzduchového pruženia oproti pružinovému zaveseniu:

  • Celý zdvih pružiny je k dispozícii a cykly statického zaťaženia na nápravu sú kompenzované zmenou tlaku.
  • Najlepšie možné odpruženie bez ohľadu na cestu a naložený náklad, zlepšuje pohodlie pri jazde a chráni náklad.
  • Kolesá sa odvaľujú rovnomerne po povrchu vozovky – zlepší sa brzdný výkon a ovládateľnosť, a výrazne sa predlžuje životnosť pneumatík.
  • Udržiava sa konštantná výška vozidla bez ohľadu na statické zaťaženie.
  • a iné

ECAS – elektronicky riadené vzduchové odpruženie. Ovláda vzduchovú pružinu cez solenoidové ventily využívajúce informácie získané zo senzorov. Vo všeobecnosti funguje iba pri zapnutom zapaľovaní. Pohotovostná prevádzka však môže byť
aktivovaná, ak je nainštalovaná ďalšia batéria.

Často pri repase týchto riadiacich jednotiek od firmy WABCO sa stretávame s poruchami ovládania jednotlivých ventilov, ale aj s chybnou komunikáciou s riadiacimi jednotkami.

Doba opravy: 3-4 pracovné dni

Pri opravách používame náhradné komponenty špičkovej kvality určené pre automobilový priemysel.

Po oprave riadiaca jednotka nevyžaduje preprogramovanie, a je pripravená na montáž.