Deaktivácia imobilizéra

Čo je to imobilizér

Imobilizér je zariadenie, ktoré pracuje  s elektronickým kódom uloženým buď priamo v kľúči  alebo v inom zariadení. V prípade, že tento kód nie je k dispozícii, zabráni imobilizér odcudzeniu vozidla napr. odpojením spínacej skrinky, odpojením riadiacej jednotky motora alebo prerušením činnosti vstrekovania. Imobilizér sa aktivuje vždy po vytiahnutí kľúčov zo zapaľovania.

V prípade, že niektorá z riadiacich jednotiek imobilizéra prestane fungovať, je nutné ju vymeniť. Výmena musí byť zároveň prispôsobená ostatným riadiacim jednotkám systému imobilizéra. Kód imobilizéra je potrebný aj pre prístup k detailným nastaveniam automobilu, ako je napr. prispôsobenie nových kľúčov, úprava konfigurácie v závislosti na type vozidla atď. Tento kód je dodávaný pri kúpe vozidla na prívesku pripevnenom na kľúčoch, prípadne ako karta.

Problémy s imobilizérom?

Problémy s imobilizérom môžu byť spôsobené mnohými faktormi. Nefungujúce centrálne zamykanie, nefunkčný továrenský alarm, svietiaca alebo blikajúca kontrolka imobilizéra pri nemožnosti naštartovať auto, vypnutie motora po naštartovaní.

To sú len niektoré z mnohých problémov a príznakov porúch imobilizéra. Majitelia sa s problémami tohto typu stretávajú v praxi takmer každý deň. Výmena niektorých modulov problémových imobilizérov môže stáť aj niekoľko stoviek eur.

Deaktivujte ho!

Keďže vidíme veľa áut s problémovými imobilizérmi, investovali sme čas a financie do technológií, ktoré nám umožňujú takéto problémy efektívne riešiť. Ponúkame vám preto vypnutie alebo deaktiváciu imobilizéra. Náklady na deaktiváciu imobilizéra na bežných typoch vozidiel sa pohybujú v desiatkach eur.

Máme k dispozícii špecializované zariadenia, programátorov a ďalšie technológie, ktoré nám umožňujú opraviť väčšinu porúch imobilizérov. Vieme vám tak ponúknuť výraznú úsporu finančných prostriedkov. Deaktivácia imobilizéra v riadiacej jednotke motora však spôsobí aj vyradenie primárneho zabezpečenia vozidla proti neoprávnenému naštartovaniu bez autorizovaného kľúča. 

Login len pre serióznych

Sme schopní odstrániť, alebo deaktivovať imobilizér na takmer všetkých typoch áut.

Ak potrebujete zabezpečovací alebo programovací kód pre vozidlá značky Audi, VW, Seat, Škoda, Citroën, Ford, Peugeot alebo Renault, môžeme vám tieto kódy zistiť z modulov, resp. dekódovať z VIN kódu.

Nepodporujeme ale špekulantov a zlodejov. V prípade služieb spojených s imobilizérmi vyžadujeme predloženie osobných dokladov a dokladov od vozidla, ktoré preukážu oprávnenosť pre zásahy do týchto bezpečnostných systémov.