ACU (Airbag Control Unit)

Ide o špecifický typ riadiacej jednotky, ktorá pomocou senzorov zrýchlenia, bočných snímačov tlaku, senzorov rýchlosti kolies, gyroskopov, snímačov brzdného tlaku a senzorov obsadenia sedadiel vo vozidle monitoruje stav vo vozidle.

Dizajn jednotky je koncepčne jednoduchý. Signály zo senzorov sú odosielané do riadiacej jednotky, ktorá určuje uhol dopadu, závažnosť alebo silu havárie spolu s ďalšími premennými.

Ako to celé funguje

V závislosti od výsledku týchto výpočtov, airbagová jednotka môže aplikovať rôzne doplnkové zadržiavacie zariadenia ako sú bezpečnostné pásy alebo airbagy (čelné pre vodiča a spolujazdca, spolu v sedadlách alebo hlavovými airbagmi). Každý zadržiavací systém je aktivovaný s jedným alebo viacerými pyrotechnickými zariadeniami.

Dnes však sú spúšťacie algoritmy už oveľa zložitejšie. Snažia sa obmedziť zbytočnú aktiváciu airbagov. A to napríklad pri nízkej rýchlosti pri parkovaní vozidla. Algoritmy sú považované za cenné duševné vlastníctvo. Experimentálne algoritmy môžu vziať do úvahy aj také faktory, ako je hmotnosť pasažiera, obsadené sedadlo, používanie bezpečnostných pásov a dokonca aj to, či na sedadle nie je alebo nie je detská sedačka.

Servis a opravy airbagových jednotiek

Ponúkame služby v oblasti servisu a opráv zádržných systémov SRS alebo airbagov. Elegantne vyriešime váš problém v prípade rozsvietenia varovnej kontrolky tohto systému a to v prípade náhodnom (pri prevádzke vozidla) alebo v prípade, že je vozidlo po nehode „Crash“, čím sa stáva riadiaca jednotka airbagu nefunkčná.

Najmodernejša autodiagnostika

Pokiaľ sa kontrolka rozsvieti náhodne ide väčšinou o aplikáciu základnej diagnostiky systému a vyhodnotenia pamäte porúch. Na toto sme vybavení najmodernejšou autodiagnostikou, čo zabezpečuje rýchle a presné určenie poruchy.

Výsledkom je určenie ktorý z komponentov (airbagov, prepínačov, senzorov, atď.) je nefunkčný alebo odpojený. Následne sme schopní vo väčšine prípadov túto chybu odstrániť.

Oprava „Crash“ jednotky

Pokiaľ je jednotka po nehode, riadiaca jednotka zapíše do internej pamäte chybu „Crash data“, alebo podobný záznam o nehode a stáva sa  nefunkčnou.

Pokiaľ ide o jednotku z havarovaného vozidla, pomocou najmodernejšieho programovacieho a diagnostického zariadenie v kombinácií s príslušnými databázami a kvalifikáciou sme schopní poškodenú jednotku opätovne resetovať a nastaviť pre ďalšie použitie.