Project Description

Bez problémov zvládame výmenu a programovanie procesora Infineon TriCore TC1797, ktorý nájdete v riadiacich jednotkách Bosch EDC17 a MED17.