Oprava zosilňovača Bose 4F0035223G po zatečení vodou v Audi AUDI A6 so systémom MMI3G Medzi prvé prejavy poruchy patrí vypadávanie zvuku, občasná nefunkčnosť MMI systému, kedže zosilňovač je v okruhu optickej siete. Postupne dochádza k úplnému znefunkčneniu systému MMI, prípadne k nadmernému odberu prúdu z palubnej siete vozidla. Keďže cena nového zosilňovača často nie je adekvátna k cene vozidla, špecializujeme sa aj na takéto opravy. Váš zosilňovač opravíme a vymeníme chybné komponenty.
This portfolio post was posted on 19.aug.2019 in .