Project Description

Oprava riadiacej jednotky automatickej prevodovky OP5/RET2 1932120 1878706 SCANIA

riadiaca jednotka – výpadky komunikácie, prípadne úplná nefunkčnosť, automatická prevodovka neradí – núdzový režim
chyby – chyba CAN-BUS, nefunkčnosť jednotlivých sekcií