Oprava riadiacej jednotky ABS 4F0910517L, ktorú nájdete vo vozidlách Audi A6 Chyby s ktorými sa môžete stretnúť u tohto typu ABS: · P058A (01418) a P058B (01419) - chyby magnetických ventilov · P059B (01435) - Snímač tlaku G201 - nevierohodný signál · Motor čerpadla je trvalo zopnutý · Komunikačné chyby na zbernici CAN Doba opravy: 2 pracovné dni
This portfolio post was posted on 28.okt.2019 in .