Project Description

Oprava riadiacej jednotky ABS 4F0910517L, ktorú nájdete vo vozidlách Audi A6

Chyby s ktorými sa môžete stretnúť u tohto typu ABS:
· P058A (01418) a P058B (01419) – chyby magnetických ventilov
· P059B (01435) – Snímač tlaku G201 – nevierohodný signál
· Motor čerpadla je trvalo zopnutý
· Komunikačné chyby na zbernici CAN

Doba opravy: 2 pracovné dni