Project Description

Oprava mechatroniky 0AM927769D DSG7 s riadiacom jednotkou DQ200 – porucha funkcie, nekomunikuje s diagnostikou. Závada vznikla bez predchádzajúcich symptómov.