Project Description

Oprava centrálnej riadiacej jednotky (BCM) VW – porucha funkcie – trvalé zopnuté smerové svetlo, nefunkčné stretávacie, parkovacie alebo diaľkové svetlá.