Na tomto vozidle bola vykonaná úprava softvéru na REVO Stage2. Táto úprava si vyžaduje odstránenie DPF a prísun vyššieho objemu vzduchu. To zabezpečil kit sania studeného vzduchu od firmy J1 Automotive a downpipe s náhradou DPF od firmy Milltek Sport.