Project Description

Audi A8 2015, aktualizácia softvéru MMI 3G plus, aktualizácia máp 2018, odblokovanie obrazu za jazdy (VIM)