Project Description

Audi A6 2012, aktualizácia firmvéru MMI 3G plus, aktualizácia máp 2018, odblokovanie obrazu za jazdy