Project Description

Audi A4 2015 MMI 3G, slovenské menu, aktualizácia máp rok 2018, aktualizácia softvéru MMI