Hovorí Vaše auto cudzou rečou?

Ak nerozumiete svojmu palubnému počítaču obráťte sa na nás. Naučíme ho spisovnú slovenčinu (češtinu). Pre všetky varianty riadiacich systémov a navigácií vozidiel vám ponúkame menu a texty v slovenskom (českom) jazyku.

Aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že sa jedná iba o jednoduchý preklad textov z cudzieho jazyka, nie je to tak. Softwarové riešenie palubných prístrojov je inteligentný systém s množstvom vlastných kontrolných mechanizmov.