Čo je to EGR ventil?

EGR ventil (z anglického Exhaust Gas Recirculation – recirkulácia výfukových plynov) je elektronicky ovládaný ventil, ktorý slúži na prepúšťanie časti výfukových plynov (až 10%) naspäť do sacieho potrubia motora.

EGR ventil znižuje emisie oxidov dusíka, ktoré nie je schopný zlikvidovať katalyzátor. Tým, že sa zmieša časť výfukových plynov z nasávaným vzduchom, zníži sa v nasávanej zmesi obsah kyslíka a dôjde k zníženiu spaľovacej teploty a emisií škodlivých plynov. EGR ventil je otvorený podľa polohy plynového pedálu a výšky otáčok.

Nevýhody EGR

EGR síce šetrí životné prostredie, avšak následkom prepúšťania spálených plynov so sadzami a mastnotou sa tvorí v sacom potrubí karbónová masa, ktorá potrubie postupne celé zanesie. Otvor, ktorým prúdi vzduch sa zmenšuje, zanášajú sa klapky a sondy sacieho systému a postupne dochádza k jeho poruchám.

Hlavne u vznetových motorov umožňuje síce EGR zníženie produkcie oxidov dusíka, ale súčasne spôsobuje problémy s tvorbou častíc. Môže hroziť aj odtrhnutie karbónovej vrstvy a deštrukciu sacích ventilov.

Začína sa to stratou výkonu v otáčkach, trhaním, kašľaním a cukaním motora a končí väčšinou rozsvietením kontrolky palubného počítača o poruche motora. Okrem toho sa samotný ventil po 50 až 100-tisíc kilometroch musí vyčistiť alebo vymeniť, čo predstavuje čiastku rádovo niekoľko sto eur.

Reaktivácia a deaktivácia EGR ventilu

Ak máte s EGR ventilom akýkoľvek problém, je možnosť (na športové účely) váš problém vyriešiť a ventil deaktivovať. Ponúkame vám možnosť celkového odstránenia EGR ventilu z vozidla, vďaka čomu budete môcť na jeho negatívne následky raz a navždy zabudnúť.

Deaktivácia EGR ventila má dve fázy. Prvou je fyzické zaslepenie ventilu tak, aby sa spaliny viac nedostávali do sacieho potrubia.  Druhou je softvérová úprava riadiacej jednotky motora tak, aby sa nehlásila porucha a nerozsvecovala palubná kontrolka.

Opäť s EGR

V prípade ak ste si v minulosti nechali deaktivovať EGR, alebo ste kúpili vozidlo s už deaktivovaným EGR, a máte záujem ho opätovne aktivovať, aj pre vás máme riešenie. Dokážeme znova uviesť do chodu váš EGR ventil a sofvérovo upraviť riadiacu jednotku pre plnú funkčnosť tohoto systému.