Čo sú vírivé klapky?

Vírivé klapky sú umiestnené pod prívodným potrubím na moderných dieselových a benzínových motoroch, sú navrhnuté tak, aby pomáhali regulovať pomer paliva k vzduchu, zlepšovali emisie a pomáhali vytvárať lepší krútiaci moment pri nízkych otáčkach motora. Pri menšom zaťažení motora sa klapky zatvárajú, čo spôsobuje, že vzduch sa vracia do spaľovacej komory a vírivý efekt ovplyvňuje spaľovanie a pomáha zlepšiť emisie a vytvoriť väčší krútiaci moment. Od 2000 ot. /min. sú klapky všeobecne aktivované do úplne otvorenej polohy a majú len veľmi malý vplyv na výkon motora a emisie.

Aké sú problémy?

Hlavná mechanická porucha – Niektoré vozidlá, prevažne staršie BMW boli vybavené kovovými klapkami, ktoré boli náchylné k poruche, kovové skrutky spôsobili katastrofické poškodenie motora.

Netesnosť sania – Staré tesnenie okolo vretena klapiek brzdí a spôsobuje, že stlačený vzduch zo sania uniká do atmosféry. Strata plniaceho tlaku spôsobí poškodenie iných komponentov, ako napr. DPF, EGR atď.

Tvorba sadzí – Sadze zo systému EGR spolu s olejom z odvzdušňovacieho systému spôsobuje, že sa na klapkách vytvára oxid uhličitý.

Elektronické pohony – Aktuátory – Moderné systémy sania obsahujú elektronický ovládač (aktuátor), ktorý otvára a zatvára klapky. Tieto servopohony môžu zlyhať spolu so snímačmi polohy, čo môže viesť k tomu, že klapky zostanú v zatvorenej polohe a tým obmedzujú výkon, a v mnohých prípadoch sa motor dostáva do núdzového režimu.

Deaktivácia vírivých klapiek.

Úpravou softvéru v riadiacej jednotke motora dosiahneme to, že klapky budú vypnuté a zostanú na svojom mieste.

Aké sú negatíva?

Podľa nášho názoru je ich málo, zníženie emisií a výkonu pri nízkych otáčkach motora je takmer nepozorovateľný a bolo by to relevantné len vtedy, ak by nedošlo ku vzniku sadzí, vzhľadom na skutočnosť, že tvorba sadzí začína hneď, ako vozidlo opustí továreň.

Odstránenie klapiek pravdepodobne povedie k zvýšenému výkonu a účinnosti motora v celom rozsahu otáčok.