Čo sú to DTC kódy

DTC (z anglického Diagnostic Trouble Codes) sú chybové kódy alebo „hlášky“, ktoré indikujú poruchu motora prostredníctvom dohodnutého kódu. Ich úlohou je definovať a lokalizovať chyby motora a informovať o tom užívateľa.

To sa vykonáva pomocou kontroliek na prístrojovej doske. Súčasne dochádza k ukladaniu kódu poruchy do počítača vozidla – pamäte riadiacej jednotky motora (ECU).

Umožňuje to spätne získať informácie o poruchách a orientovať sa v situácii, keď niečo zlyhá. Servis pripojí diagnostiku k počítaču automobilu, ktorá potom prečíta uložené chybové kódy a deteguje poruchu.

Týmto spôsobom možno ľahko a rýchlo odhaliť problém na automobile, bez toho aby došlo k odstráneniu alebo nahradenie akejkoľvek jeho časti. Opravy moderných automobilov by bolo prakticky nemožné bez použitia elektronických chybových DTC kódov.

Prečo mám vymazať chybové kódy?

Chybové kódy uľahčujú proces lokalizácie chýb. Po vykonanej oprave je však nutné tieto chyby z riadiacej jednotky vymazať, aby aj naďalej všetko fungovalo správne.

Aj účinne riadený počítač má totiž obmedzenú pamäť. Diagnostika by mala byť vykonaná starostlivo, aby nezostali v pamäti žiadne chybové hlášky.

Deaktivácia chybových DTC kódov je užitočná aj v prípade ak sa chystáte z upraveného vozidla určené napr. pre rally odstrániť niektoré elektronicky riadené časti napr. EGR ventil, DPF filter, imobilizér atď.

Deaktivácia je vhodná aj v prípade, ak bola v aute vymenená daná súčiastka ale riadiaca jednotka stále hlási problém, pričom toto hlásenie nemá to žiadny vplyv na fungovanie vozidla.

Jednoducho a efektívne

Ponúkame jednoduchú a efektívnu deaktiváciu (vymazanie) požadovaných DTC kódov z riadiacej jednotky motora (ECU), podľa vašej potreby.

Potenciál a výkon vášho motora využitý maximálne efektívne, bez zbytočného vyblikávania kontroliek na palubnej doske a detekcii nefunkčných chybových hlásení.