Riadiaca jednotka

Tak ako je vaše telo riadené hlavou, alebo váš počítač mikroprocesorom, je aj motor vášho auta ovládaný riadiacou jednotkou. Riadiaca jednotka motora (ECU – Engine Central Unit) je  malý počítač ktorý riadi chod motora vášho auta.

Táto jednotka má svoje srdce – elektronický čip („chip“ alebo mikroprocesor). Ten obsahuje pamäť, dáta a program (softvér), pomocou ktorých v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo signálov z motora.

Na základe týchto údajov riadi všetky základné funkcie motora. Vstrekovanie paliva, nastavenie zapaľovania, reguláciu otáčok, reguláciu plniaceho tlaku, lambda reguláciu alebo kontrolu emisií.

Kódovanie riadiacej jednotky

Ide vlastne o prispôsobovanie riadiacich jednotiek k vozidlu a k jeho jednotlivým výbavám. Pre správnu funkciu systémov vášho vozidla je totiž potrebné správne nakódovanie riadiacich jednotiek. Kódovanie umožní korektné prispôsobenie a doladenie riadiacej jednotky na mieru k jednotlivým systémom a funkciám vášho auta.

Je to proces, ktorým sa do riadiacej jednotky vkladá päťmiestny kód slúžiaci na konfiguráciu a nastavenie riadiacej jednotky. Napríklad pri riadiacej jednotke motora sa takýmto spôsobom dá rozlíšiť a nastaviť, či bude riadiaca jednotka použitá vo vozidle s automatickou alebo manuálnou prevodovkou, či bude inštalované ABS, klimatizácia a podobne. Tieto „kódy“ pre nastavenie riadiacich jednotiek sa zostavujú podľa príručky alebo manuálu pre daný systém.

Najčastejšie požadované úpravy, ktoré vám ponúkame sú:

  • aktivácia „USA denného svietenia“ (s hlavnými svetlami svietia smerovky na cca. 20%, pri blikaní smerovky sa rozsvecujú na 100%)
  • deaktivácia signalizácie zapnutých bezpečnostných pásov
  • kódovanie a prispôsobenie navigačnej jednotky a rádia
  • kódovanie a prispôsobenie telefónu a handsfree
  • kódovanie a prispôsobenie prístrojovej dosky (servisné intervaly, signalizácia zapnutia bezpečnostných pásov, signalizácia výstražných hlásení)