Čo je to riadiaca jednotka

Tak ako je vaše telo riadené hlavou, alebo váš počítač mikroprocesorom, je aj motor vášho auta ovládaný riadiacou jednotkou. Riadiaca jednotka motora (ECU – Engine Central Unit) je malý počítač ktorý riadi chod motora vášho auta.

Táto jednotka má svoje srdce – elektronický čip („chip“ alebo mikroprocesor). Ten obsahuje pamäť, dáta a program (softvér), pomocou ktorých v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo signálov z motora.

Na základe týchto údajov riadi všetky základné funkcie motora. Vstrekovanie paliva, nastavenie zapaľovania, reguláciu otáčok, reguláciu plniaceho tlaku, lambda reguláciu alebo kontrolu emisií.

Klonovanie riadiacich jednotiek

Klonovaním sa vo všeobecnosti označuje proces vytvárania kópie z originálu tak, aby kópia mala presne rovnaké sotvérové parametre ako originál.

Ide vlastne o prispôsobovanie riadiacich jednotiek k vozidlu a k jeho jednotlivým výbavám. Pre správnu funkciu systémov vášho vozidla je totiž potrebné správne prispôsobenie riadiacich jednotiek. Klonovanie vám umožní korektné prispôsobenie riadiacej jednotky na mieru k jednotlivým systémom a funkciám vášho auta.

Mnohokrát dokážeme zachrániť údaje aj z extrémne poškodených riadiacich jednotiek a vytvoriť korektný klon za pomoci či už novej alebo náhradnej používanej jednotky.