Čo je to riadiaca jednotka

Tak ako je vaše telo riadené hlavou, alebo váš počítač mikroprocesorom, je aj motor vášho auta ovládaný riadiacou jednotkou. Riadiaca jednotka motora (ECU – Engine Central Unit) je  malý počítač ktorý riadi chod motora vášho auta.

Dnešné moderné vozidlá obsahujú stovky (niektoré až tisíce) elektronických zariadení a kilometre káblových zväzkov, nad ktorými bdejú riadiace jednotky plné digitálnej techniky.

Táto jednotka má svoje srdce – elektronický čip („chip“ alebo mikroprocesor). Ten obsahuje pamäť, dáta a program (softvér), pomocou ktorých v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo signálov z motora.

Na základe týchto údajov riadi všetky základné funkcie motora. Vstrekovanie paliva, nastavenie zapaľovania, reguláciu otáčok, reguláciu plniaceho tlaku, lambda reguláciu alebo kontrolu emisií.

Poruchy riadiacej jednotky

Riadiacu jednotku ako každé elektronické zariadenie môže postihnúť porucha. Niekedy sa dá odstrániť, no riadiaca jednotka môže byť aj nenávratne poškodená. Častokrát sa jedná o drahú záležitosť, preto je dobré poznať dôvody, ktoré poruchy riadiacich jednotiek spôsobujú.

Pri starších riadiacich jednotkách išlo hlavne o samotnú nedokonalosť výrobku, použitím menej vhodných, či menej kvalitných dielov (el. súčiastok). Problém bol aj s vysokým nabíjacím napätím, vychádzajúcim z alternátora, ktoré spôsobilo poškodenie ECU. Ďalšími príčinami môžu byť skrat na nastavovači voľnobehu, skrat v regulačnom okruhu škrtiacej klapky, skrat na EGR ventile.

Takisto poškodené zapaľovacie sviečky pri DIS systéme t.j. zapaľovanie bez rozdeľovača (elektronické zapaľovanie), ktoré následne spätne posiela veľmi vysoké napätie späť do riadiacej jednotky. Toto napätie môže dosahovať až 18-tisíc voltov a vedie k preťaženiu a následnému poškodeniu jednotky.

Opravy riadiacej jednotky

Poskytujeme služby v oblasti opráv riadiacich jednotiek motorov. Prehrávanie z jednej riadiacej jednotky do inej v prípade, ak je riadiaca jednotka poškodená v dôsledku nehody, fyzického poškodenia jednotky alebo po poškodení vplyvom skratu.

Vďaka špičkovému vybaveniu sme schopní bezpečne prehrať nielen dáta imobilizéru a zabezpečenia vozidla, ale taktiež kompletný softvér pre riadenie motora. Nie je potom nutné zháňať jednotku cez dané číslo riadiacej jednotky, ale iba typovo zhodnú verziu, ktorú ako použitú zoženiete oveľa jednoduchšie.