Kompletné programovanie riadiacej jednotky motora, modulov BCM a ESCL

V prípade modulu BCM aj do stavu VIRGIN.

Dokážeme doprogramovať aj identifikačné karty (KeyCard).