Pre majiteľov motorov VAG 1.4 TFSI, 1.8 TFSI a 2.0 TFSI s elektronicky riadeným obtokovým ventilom tlaku ponúkame alternatívu! Ak používate väčší plniaci tlak po softwarovej úprave, fabrický ventil je vystavený vysokým teplotám a jeho životnosť je obmedzená. Možnosť udržania tlaku a regulácie je následne nemožná. Naša alternatíva nahrádza kompletne fabrický diel, zlepšuje podstatné vlastnosti regulácie, vytvára požadovaný zvukový efekt a spolupracuje s riadiacou jednotkou rovnako ako pôvodný diel.

Tento výrobok bol starostlivo navrhnutý a testovaný čomu zodpovedajú aj výsledky – absolútne žiadne chybové kódy, žiadna rozsvietená kontrolka chyby motora a žiadne nežiaduce účinky akéhokoľvek typu.