Programovanie kľúčov

Naprogramujeme pre vás náhradné autokľúče

Ak ste stratili svoj kľúč alebo potrebujete náhradu, ste na správnom mieste. Ponúkame vám programovanie náhradných autokľúčov. V prípade straty kľúča dokážeme tiež prekódovať imobilizér, aby nedošlo k odcudzeniu vášho vozidla.

Pomocou našich moderných zariadení a softwaru používaných na programovanie kľúčov a diaľkových ovládačov v imobilizérových jednotkách vo vozidlách vám ponúkame:

  • programovanie nových kľúčov 
  • čítanie kľúčov z pamäte immobilizéra 
  • deaktiváciu nepoužívaných alebo nefunkčných kľúčov 
  • jednoduché programovanie cez menu prístroja 
  • programovanie nových diaľkových ovládačov 
  • software obsahujúci databázu možných nastavení pre vozidlá