Programovanie riadiacich jednotiek

Čo je to riadiaca jednotka

Tak ako je vaše telo riadené hlavou, alebo váš počítač mikroprocesorom, je aj motor vášho auta ovládaný riadiacou jednotkou. Riadiaca jednotka motora (ECU - Engine Central Unit) je  malý počítač ktorý riadi chod motora vášho auta.

Dnešné moderné vozidlá obsahujú stovky (niektoré až tisíce) elektronických zariadení a kilometre káblových zväzkov, nad ktorými bdejú riadiace jednotky plné digitálnej techniky.

Táto jednotka má svoje srdce - elektronický čip („chip“ alebo mikroprocesor). Ten obsahuje pamäť, dáta a program (softvér), pomocou ktorých v reálnom čase spracováva a vyhodnocuje množstvo signálov z motora.

Na základe týchto údajov riadi všetky základné funkcie motora. Vstrekovanie paliva, nastavenie zapaľovania, reguláciu otáčok, reguláciu plniaceho tlaku, lambda reguláciu alebo kontrolu emisií.

Programovanie riadiacich jednotiek

Sériové programovanie riadiacej jednotky vozidla bez mechanického zásahu do vozidla a samotnej riadiacej jednotky umožňujú nové prostriedky pre sériovú komunikáciu a nový inteligentný hardvér.

Väčšina vozidiel od roku 2000 je vybavená sériovou komunikáciou s možnosťou tzv. reprogramovania riadiacej jednotky. To umožňuje aj výrobcovi meniť program riadiacej jednotky, alebo optimalizovať, prípadne zvyšovať výkon vozidla.

Diagnostický konektor je dnes už štandardným vybavením v automobile a umožňuje jednoduché spojenie s riadiacou jednotkou a celou elektronickou výbavou automobilu. Sú to automobily vybavené motormi TDI, HDI, CDI, dCI, systému „common rail“, podobne aj benzínové motory všetkých známych značiek

Optimalizujte svoje parametre

Parametre, ktoré riadia manažment motora sa nachádzajú v riadiacej jednotke.  Špeciálnym programom určeným na modifikáciu parametrov je možné modifikovať parametre vstrekovania paliva, hodnoty predzápalu, nasávania vzduchu a podobne, pričom pôvodný program zostáva zachovaný.

Celá optimalizácia  trvá asi 2 hodiny aj s inštaláciou riadiacej jednotky. Už pri prvom preskúšaní skúsený vodič zistí, že vozidlo ide pružnejšie a že je možné použiť prevodové stupne s nižšími otáčkami. Nižšie otáčky znamenajú nižšiu spotrebu.

Podľa požiadavky zákazníka možno riadiacu jednotku vybaviť napr. „prepínačom výkonov“ a prepínať tak pôvodné sériové dáta s novými a využívať tak zvýšený výkon podľa vlastného uváženia. Tak ako je možné výkon vozidla zvýšiť, je možné ho podľa požiadavky aj znížiť. Nižší výkon je vhodný predovšetkým v zimnom období.